\

Parafia Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu


Idź do treści

Duszpasterze

Parafia

Duszpasterze


PROBOSZCZ PARAFII


Ks. mgr lic. Jerzy Małek

Urodzony 13 września 1957r. w Wałbrzychu, pochodzi z Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu (diecezja świdnicka).
Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1984 roku we Wrocławiu z rąk J. E. Ks. Abpa Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego.
Praca duszpasterska:
1984 – 1990 wikariusz w Parafii p.w. Trójcy Św. w Legnicy.
1990 – 1991 wikariusz w Parafii p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu.
1991 – 1997 wikariusz w Parafii p.w. Św. Maurycego we Wrocławiu.
1997 – 2007 proboszcz w Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Szydłowicach, wicedziekan dekanatu Brzeg - Północ
Od 23 kwietnia 2007 proboszcz w Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu
Kanonik Rochettum et Mantolettum.

C:\Users\Rafał\Desktop\strona WWW\StronaParafii\images\p004_1_00.png
Error File Open Error


WIKARIUSZ PARAFII


Ks. mgr Adam Olczykowski


Urodzony 19 sierpnia 1980 roku w Oleśnicy, pochodzi z Parafii p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy.
Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 2005 roku we Wrocławiu z rąk J. E. Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, arcybiskupa metropolity wrocławskiego.
Praca duszpasterska:
2005– 2009 wikariusz w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu.
Od 2009 wikariusz w Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu.

C:\Users\Rafał\Desktop\strona WWW\StronaParafii\images\p004_1_02.png
Error File Open Error


WIKARIUSZ PARAFII


Ks. mgr Rafał Stachowiak


Urodzony 21 kwietnia 1981 roku w Nowej Soli, pochodzi z Parafii p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2009 roku we Wrocławiu z rąk J. E. Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, arcybiskupa metropolity wrocławskiego.
Praca duszpasterska:
2009 – 2011 wikariusz w Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Brzegu Dolnym
Od 2011 roku wikariusz w Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu.


REZYDENT - EMERYT


Ks. Tadeusz Woszczyna


Urodzony 27 października 1931 roku w Regulicach, pochodzi z Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Regulicach (archidiecezja krakowska).
Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1959 roku we Wrocławiu.
Praca duszpasterska:
wikariusz Parafii w Głogowie
wikariusz Parafii p.w. Świętych Piotra i Pawła w Legnicy
wikariusz Parafii p.w. Św. Maurycego we Wrocławiu
1968 – 1976 administrator Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego p.w. Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu
1976 – 17 września 2006 proboszcz Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu
Od 18 września 2006 - emeryt; rezydent w Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu
Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Krzyża Świętego we Wrocławiu.
Kapelan honorowy Ojca Świętego (Prałat)

C:\Users\Rafał\Desktop\strona WWW\StronaParafii\images\p004_1_03.png
Error File Open Error


KSIĘŻA PRACUJĄCY DAWNIEJ W PARAFII:


Proboszczowie:

18 września 2006 – 22 kwietnia 2007 Ks. Kan. Marek Biały


Wikariusze:

1968 – 1971 Ks. Bruno Arabski
1971 – 1975 Ks. Witold Trociński
1975 – 1978 Ks. Wiesław Brachuc
1978 – 1980 Ks. Józef Adamowicz
1980 – 1983 Ks. Jan Folkert
1983 – 1987 Ks. Dariusz Pikulski
1987 – 1991 Ks. Piotr Korbecki
1991 – 1992 Ks. Andrzej Jacak
1992 – 1994 Ks. Andrzej Nicałek
1994 – 1995 Ks. Jacek Włostowski
1995 – 1998 Ks. Henryk Szeloch
1998 – 2005 Ks. Józef Więcławek
1998 – 2000 Ks. Marek Hames
2000 – 2001 Ks. Mieczysław Kinaszczuk
2001 – 2006 Ks. Piotr Jakubuś
2005 – 2009 Ks. Andrzej Sycz
2006 – 2011 Ks. Andrzej Delwo


Powrót do treści | Wróć do menu głównego