\

Parafia Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu


Idź do treści

Ogólne

Duszpasterstwo > Bierzmowanie

Przygotowanie do Bierzmowania - zasady ogólne

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się od 1 klasy gimnazjum i trwa minimum 3 lata.

Ma być to czas wzrostu świadomości chrześcijańskiej. Kandydat w ciągu tych trzech lat powinien:
Aktywnie uczestniczyć w życiu liturgicznym parafii poprzez:
a) systematyczny udział w niedzielnej Mszy świętej;
b) systematyczne przystępowanie do Sakramentu Pokuty i Eucharystii;
c) udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych
udział w nabożeństwach z związanych z rokiem liturgicznym: Roraty (Adwent), Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (W. Post), nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe;
Uczęszczanie na spotkania formacyjno - liturgiczne w parafii zarówno ogólne dla wszystkich jak i w grupach patrz niżej);
Uczęszczanie i aktywny udział w katechizacji szkolnej;
Pogłębianie znajomości prawd wiary;
Postępowanie według zasad moralności chrześcijańskiej;

Kandydaci do sakramentu bierzmowania mają obowiązek złożenia deklaracji, w której wyrażają chęć podjęcia przygotowań do bierzmowania deklarując jednocześnie spełnienie wymaganych warunków.

Świadek bierzmowania

Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.
Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem i bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Także rodzice mogą osobiście przedstawić swoje dzieci do bierzmowania.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:
a) być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku;
b) być wierzącym i praktykującym katolikiem;
c) należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
d) nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

C:\Users\Rafał\Desktop\strona WWW\StronaParafii\images\p013_1_00.png
Error File Open Error

Pozostałe elementy formacji duchowej według roku liturgicznego w roku szkolnym 2010/2011:

Data

Dzień

Godz.

Wydarzenie

18 IX

Pt

18.00

Uroczystość Św. Stanisława Kostki – odpust parafialny – Msza święta

25 IX

So

 

Spotkanie młodzieży w Brzegu

X

 

18.00

RÓŻANIEC

Adwent

Pn-So

18.30

RORATY

2 II

Śr

 

Ofiarowanie Pańskie – Msza święta

9 III

Śr

 

Popielec – Msza święta

Wielki Post

Pt

19.00

DROGA KRZYŻOWA

Wielki Post

N

17.00

GORZKIE ŻALE

25 III

Pt

 

Zwiastowanie Pańskie – Msza święta

21-24 IV

   

TRIDUUM PASCHALNE

V

 

18.00

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

VI

 

18.00

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE


Powrót do treści | Wróć do menu głównego