\

Parafia Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu


Idź do treści

Malzenstwo

Duszpasterstwo

Sakrament małżeństwa

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:


Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Należy przynieść:

* Metryki chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleść się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu).
* Dowody osobiste.
* Świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej.
* Świadectwa ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
* Trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno - prawnymi, tzw. ślub konkordatowy).
* Gdy kontrakt cywilny został już zawart wcześniej - świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.
* Dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.

* W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
* W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
* W przypadku, jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, zgodę proboszcza jednej ze stron (obojętnie której) na zawarcie sakramentu poza parafią ze wskazaniem naszej parafii.


Datę i godzinę ślubu można ustalić już na ok. rok wcześniej przez zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. Przez telefon nie ma możliwości załatwienia tej sprawy.

C:\Users\Rafał\Desktop\strona WWW\ObjImage\p015_1_00.png
Error File Open Error

Powrót do treści | Wróć do menu głównego